MŮJ PŘÍSTUP

Nejsem jako ostatní koučové.

Nejsem jako ostatní koučové.

Nelákám klienty na první konzultaci zdarma. Nemám 10 certifikátů a neabsolvovala jsem 20 kurzů. Stačí mi 1 kurz a 1 certifikát. Nejsem teoretik, ale praktik. Mám empatii, zkušenosti a schopnosti, které umím využít. Dělám to ve svém volném čase. Protože mě baví sledovat jak to funguje, jak klienti dělají pokroky a že z toho mají radost.

Neomezuji se pouze na koučování, podle potřeby využívám i jiné nástroje a techniky, proto tomu říkám poradenství nebo konzultační činnost. Je ale jedno, jak to nazveme, v centru všeho je pro mě klient a jeho spokojenost. Nejdříve zjistíme, díky čemu budeš spokojenější a potom naplánujeme, jak toho dosáhneme. Neexistuje, aby se nám to nepovedlo.

Failure is not an option. Neúspěch nepřichází v úvahu.

Můj styl práce

Můj přístup je zcela neformální a nejradši mám schůzky v uvolněné atmosféře a dobré náladě.

Kromě toho můžete očekávat:

Důvěru a mlčenlivost

S klienty si buduji vztahy založené na důvěře. Všichni se můžou absolutně spolehnout na moji mlčenlivost.

Upřímnost

Klientům neříkám to, co chtějí slyšet, ale to, co slyšet potřebují. Někdy jsou to věci, které oni sami nevidí, nebo si je nechtějí připustit.

Zvědavost

Hodně se klientů ptám a poslouchám, co říkají. Chci o nich a o jejich motivaci zjistit co nejvíc. Společně vymyslíme strategii řešení, kterou pak klient implementuje.

Rozdělení rolí

Hlavní odpovědnost je vždy na klientovi. Ještě nikdo se nestal úspěšným proti své vůli! Mým úkolem je být klientům oporou, motivátorkou, roztleskávačkou, inspirovat je, být partnerkou do diskuze, někdy i kritičkou. Společně budeme analyzovat myšlení klienta, změnu ale přirozeně musí zvládnout on nebo ona.

Přísnost a přímost

Pokud si to situace vyžádá, budu přísná a náročná, nikomu nic neodpustím. Ráda pojmenovávám věci tak, jak jsou, a jdu přímo k věci.

Efektivitu

Budu trvat na tom, abychom byli efektivní, zbytečně „netlachali o ničem“ a neztráceli drahocenný čas. Jen tak budeme co nejdřív vidět výsledky.

Praktičnost

Jsem praktická, nečekejte ezoterické diskuse o energii z vesmíru.